دوشنبه 2 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران


ارتباط با دبیرخانه‌ی همایش از طریق تلفن یا دورنگار

تلفن:
۸۸۷۲۵۱۰۱ (۰۲۱) – ۸۸۷۲۵۰۳۷ (۰۲۱)
 دورنگار: ۸۸۷۲۵۱۵۳ (۰۲۱)


مراجعه به محل دبیرخانه‌ی همایش

تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، خیابان ۲۵ شرقی، شماره‌ی ۵، پژوهشکده‌ی آمار (۷۳۴۸۷-۱۴۳۳۸)

 


http://caic2011.srtc.ac.ir       |       caic2011@srtc.ac.ir