دوشنبه 2 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
 • آقای دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران
 • آقای دکتر امید باقری، رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
 • خانم فریبا بنی‌هاشمی، مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران
 • آقای امیدعلی پارسا،‌ معاون توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان‌های مرکز آمار ایران
 • خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی، معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار
 • آقای دکتر نعمت‌ا... رضایی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران
 • آقای علی‌رضا رضایی، مدیر کل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران
 • آقای علی‌رضا زاهدیان، رئیس پژوهشکده‌ی آمار
 • آقای دکتر حبیب‌ا... زنجانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خانم دکتر روشنک علی‌اکبری صبا، مدیر گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکده‌ی آمار
 • آقای دکتر محمدصادق عوضعلی‌پور، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران
 • خانم صفورا عباسی، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران
 • آقای ذبیح‌ا... قائمی، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران
 • آقای دکتر محمود قاضی طباطبایی، مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • خانم دکتر شهلا کاظمی پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه
 • آقای کامبیز کبیری، نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران
 • آقای دکتر کاوه کیانی، مشاور مرکز آمار ایران و سرپرست گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی پژوهشکده‌ی آمار
 • آقای علی‌اکبر محزون، مدیر کل آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال
 • آقای دکتر حسین محمودیان، استاد دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • آقای دکتر محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت‌شناسی
 • آقای دکتر نادر نعمت اللهی، نماینده‌ی انجمن آمار ایران
 • آقای سید نعمت‌ا... میرفلاح نصیری، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • آقای طه نورالهی، مشاور مرکز آمار ایران
 • خانم افسانه یزدانی، مدیر کل دفتر روش‌شناسی و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران