يکشنبه 6 اسفند 1396  |   | 
 
 
  ورود کاربران
نوع خبر 
 
درخواست فایل ارائه‌ی پوستر

از شرکت‌کنندگانی که مقاله‌ی آنان برای ارائه‌ به‌صورت پوستر در همایش مورد پذیرش قرار گرفته است تقاضا می‌شود تا فایل ارائه‌ی خود را مطابق با قالب اعلام شده در وب‌گاه همایش تهیه کرده و آن را بر اساس برنامه‌ی زمانی‌ای که متعاقباً اعلام خواهد شد به محل همایش بیاورند.

چهارشنبه 15 آبان 1392  15:27

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 6 اسفند 1396  11:17:35
تعداد بازديد از اين خبر : 2221