دوشنبه 2 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
نوع خبر 
 
اعلام نتیجه‌ی داوری چکیده‌ی مقاله‌ها
نویسندگان محترم مقاله‌ها می‌توانند برای اطلاع از نتیجه‌ی داوری چکیده‌ی مقاله‌های ارسالی‌شان، به پروفایل شخصی خود در وب‌گاه همایش مراجعه نمایند. هم‌چنین نتیجه‌ی مزبور به رایانشانی درج شده‌ی نویسنده در فرم الکترونیکی ثبت نام در همایش نیز ارسال شده است (چنان‌چه رایانامه‌ی ارسالی حاوی نتیجه‌ی داوری از سوی دبیرخانه‌ی همایش در پوشه‌ی Inbox رایانامه‌ی نویسنده وجود ندارد لازم است پوشه‌هایی مانند Spam یا Junk نیز کنترل شوند)

از نویسندگان محترمی که چکیده‌ی مقاله‌های آنان مورد پذیرش قرار گرفته است تقاضا می‌شود حد اکثر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۲ 
مقاله‌های کامل خود را تنها از طریق سامانه‌ی وب‌گاه به دبیرخانه‌ی همایش ارسال نمایند.
چهارشنبه 6 شهريور 1392  0:8

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 30 شهريور 1397  14:7:0
تعداد بازديد از اين خبر : 2703